Jo Vestly Produksjon - Event


prosjektering/tilrettelegging/gjennomføring/
event, video, film, TV, multivisjon, artistformidling

festforestilling     jubileum     offentlighet     bankett     konsert     privat
åpning     reise     kick off     konferanse     mottakelse     generalforsamling     teambuilding
seremoni     produktpresentasjon     internt     show     incentiv     personalsamling

Andre prosjekter

JVP yter all bistand fra idéutkast, utforming, tilrettelegging, total gjennomføring og regi. Vi er blant landets mest erfarne eventselskaper og representerer en lang rekke kompetanseområder i egen stab. Derfor kan vi tilby tjenester innenfor alle arrangementssektorer. Kast et blikk på vår referanseside og få en idé om en omfattende praksis. Vår viktigste salgsvare er tillit. Vi vektlegger som avgjørende en nær dialog med våre oppdragsgivere og tilegnelsen av kunnskap om forhold, kultur og behov. Vi setter vår ære i skreddersydd opplegg, tilpasset begivenhetens størrelse og arrangørenes ambisjon. Ta kontakt for en uforbindtlig samtale.

JVP - når resultatet teller !


Jo Vestly Produksjon
Korvaldv. 84, 3050 Mjøndalen
Telefon: 67 16 62 00. Telefax: 67 16 62 01.
jvp@jvp.no
Webdesign av Enkélweb som tilbyr arrangementsfilming i semiproklassen.